SAMEN MENS

Geplaatst op 22/12/2023

OPEK zoekt naar manieren om samen te spreken en te zwijgen. Spreken, zodat we het niet vergeten, omdat we mensenleed en machtsmisbruik niet willen negeren. Zwijgen, omdat woorden soms tekortschieten, en stilte af en toe nodig is in luidruchtige tijden.

Wanneer zowel spreken als zwijgen onder vuur worden genomen, proberen wij een manier te vinden die hen met elkaar verbindt. We kunnen zowel spreken als zwijgen door middel van schrijven.

In tijden van oorlog zijn geweldloze en menselijke vormen van samenzijn van levensbelang.

OPEK wil een plek zijn waar we samen mens kunnen zijn, door te spreken, zwijgen en schrijven.