Het gebouw

Het huidige Openbaar Entrepot is officieel in gebruik genomen in 1956. Het is samen met de silotoren op de noordoever van de Vaartkom een beschermd monument dat oorspronkelijk gebouwd werd door architect Victor Broos. Als naoorlogs voorbeeld van modernistische architectuur met accent op het functionele, verwijzen algemene vormgeving en uitwerking en typische elementen zoals de vlaggenmasten duidelijk naar de zogenaamde “pakketbootstijl” van de interbellumperiode.

Als specifiek havengebonden omvatte het gebouw enerzijds een kantoorgedeelte met ontvangkantoor van de Douane en Accijnzen en het douaneagentschap van de Nationale Maatschappij voor de Buurtspoorwegen, en anderzijds het eigenlijke entrepotgedeelte met de opslagruimtes. Deze gecombineerde bestuurlijke en utilitaire functie is duidelijk afleesbaar uit de vormgeving.

In 2010 vatten TPAKT Infra vzw en Architectenbureau T’Jonck-Nilis de plannen en werken aan. Het kantoorgedeelte van het oorspronkelijke Entrepotgebouw werd grotendeels behouden, zij het met een uitbreiding op de eerste verdieping. Hier bevinden zich momenteel de kantoren van TRILL vzw, Het nieuwstedelijk, fABULEUS en Bamm. De bureaus in het eigenlijke entrepot, achter de zaal zijn de uitvalsbasis van WISPER en De FactorY.

Het oorspronkelijke pakhuis werd meer structureel aangepakt, om de volledige werkingen van de verschillende organisaties doeltreffend te kunnen bedienen. Pronkstuk hierbij is de podiumkunstenzaal, die –als eerste in Europa– in stro-en-leembouw werd opgetrokken.