LUCA Drama

LUCA Drama biedt academische bachelor- en masteropleidingen in het vakgebied drama aan.

De opleiding Drama van de LUCA School of Arts breekt uit! Van de berg aan de Leuvense ring naar de Vaartkom, waar het hart van de stad begint te kloppen. Met de studenten van het derde en vierde jaar integreerde LUCA Drama zich in het OPEK-project. Rond het kernthema ‘TEKST’ zoeken we partners en compagnons de route om te spelen en te maken, en om samen nieuwe artistieke wegen te onderzoeken. Het inspirerende labo dat het OPEK is, helpt onze studenten hun werk naar een hoger niveau te tillen en stimuleert hen ook om later met des te meer panache en expertise hun plaats in te nemen in het professionele werkveld.

LUCA Drama is een onderdeel van de LUCA School of Arts – Campus Lemmens, Lemmensberg 3, 3000 Leuven.


https://www.luca-arts.be/drama