De FactorY

De FactorY is een sociaal artistiek beeldend atelier voor volwassenen. We verwelkomen makers die op zoek zijn naar een veilige plek en stimulansen om zich artistiek te ontplooien en een eigen beeldtaal te ontwikkelen.

Deelnemen aan het atelier is voor wie minder goed aansluiting vindt met het klassieke aanbod van kunstopleidingen of kunstbeleving. Dit kan zijn omwille van een psychische of sociale kwetsbaarheid maar net zo goed omdat je op zoek bent naar een beeldende beleving die je elders niet vindt. Het toespitsen op een al te specifieke doelgroep laten we achterwege, het creëren van een open werking met een divers deelnemerspubliek dat elkaar kan inspireren staat voorop.

Kandidaat-deelnemers kunnen zich melden voor een kennismakingsgesprek door een mail te sturen naar de_factory@wisper.be.


http://www.de-y-factor.be