Privacy en cookies

De hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van OPEK en gelden voor elke bezoeker van deze website. Door deze website te bezoeken verklaart elke bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden en draagt hij zelf de verantwoordelijkheid om deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest recente versie ervan te kennen.
Inhoud


Alle informatie, zowel teksten, beelden, bestanden als beelden als eender welke andere vorm behoren toe aan OPEK en wordt enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld.

Bij elk bezoek aan de website worden acties in logfiles en cookies opgeslaan op de webserver. OPEK beperkt zich tot standaard logfiles. Dit betekent dat OPEK enkel de basisinformatie opslaat in de logfiles. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Tevens wordt het IP-adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website meer af te stemmen op uw behoeftes, om trends in kaart te brengen, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. OPEK analyseert de opgeslagen IP-adressen niet.

De website van OPEK bevat links naar andere websites. OPEKis niet verantwoordelijk voor enerzijds de juistheid van de informatie op de andere websites en anderzijds voor hoe deze websites omgaan met uw gegevens. Dit privacy statement heeft dan ook enkel en alleen betrekking op de website van OPEK en op de informatie verzameld via deze website.

OPEK behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit privacy beleid aan te passen.