OPEK zoekt een nieuw bestuurslid

Geplaatst op 26/06/2023
OPEK ontwikkelde zich de voorbije jaren tot een culturele en creatieve Leuvense hotspot aan de Vaartkom. De vzw TPAKT Infra beheert de infrastructuur van het hele gebouw en verzekert dat het een veilige, aangename en vooral een functionele omgeving is voor de vele gebruikers. Dat is best een uitdaging binnen de complexiteit van zo’n groot huis waar vaak heel verschillende behoeften met elkaar moeten gematcht worden: van theaterzalen tot ateliers, van café tot kantoorruimtes. We slagen daar al veel jaren goed in door een efficiënte, compacte groep bestuurders nauw te laten samenwerken met de coördinatoren van de vaste gebruikers, en door een zorgzame werkgever te zijn voor het kleine team dat de dagelijkse werking op zich neemt. Lees hier meer over ontstaansgeschiedenis, partners en plek.
Gewenst profiel

Het engagement houdt in dat je aanwezig bent op een vijftal vergaderingen per jaar. Meestal gaan die ’s avonds door en duren ze twee à drie uur. We verwachten dat je jouw expertise en vooral jouw gezonde, kritische geest inbrengt, en dat je de ingesteldheid onderschrijft die wij als bestuur collectief opnemen: een kritische, maar dienende partner zijn voor de verenigingen die er gehuisvest zijn. De concrete verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan zijn:
– overzien en bewaken van beleidsmatige keuzes op vlak van gebouwbeheer;
– monitoren van resultaten en risico’s van bijvoorbeeld verhuur en andere activiteiten;
– financiële strategie en beheer (inclusief controlefunctie) opvolgen en stroomlijnen;
– krijtlijnen personeelsbeleid uitzetten;
– verzekeren van deugdelijk bestuur zoals verstaan wordt onder de Code Cultural Governance;
– bewaken van een goede relatie met de stad en andere partners;
– oog hebben voor evaluatie, reflectie en vernieuwing.

Ons aanbod

In ons bestuur hebben we plaats voor een nieuwe bestuurder die zich graag voor een aantal jaren engageert om mee te denken en te waken over het totaalbeleid voor het OPEK-gebouw. De bestuurslagen in cultuurhuizen zijn vaak homogeen. Wij willen dit graag anders zien, te beginnen met ons eigen team dat we op een andere manier en met inbegrip van nieuwe stemmen willen vormgeven. Daarom moedigen we kandidaturen aan van startende bestuurders, en streven we in de samenstelling van ons bestuur naar diversiteit in alle betekenissen. Je komt in een sterke ploeg terecht waarin collega’s zitten met een waaier aan expertises, van artistiek, financieel, juridisch tot algemeen management, infrastructureel en stedelijk beleid. In die context krijg je de ruimte om bestuurlijke ervaring op te doen, zelf te groeien, en uiteraard je eigen kennis en inzichten in te brengen. Een ideale leerplek dus voor (cultuur)professionals. Het biedt je bovendien de kans om een interessant netwerk in Leuven en daarbuiten – en ook ruimer in de brede cultuursector – uit te bouwen. De functie is onbezoldigd, maar we bieden een forfaitaire onkostenvergoeding aan. Bovendien krijgen bestuurders vrijkaartjes voor de voorstellingen van de vaste gezelschappen in OPEK, en verwennen we onszelf op vergaderingen met een hapje en tapje van het OPEK-café.

Contact

016 29 55 49
bestuur@opek.be
t.a.v. Cleo Bergé

Selectieprocedure

Is dit iets voor jou? Dan nodigen we je uit om jezelf eerst schriftelijk voor te stellen met je curriculum, vergezeld van een korte motivatiebrief (halve A4 volstaat): wat triggert jou in deze oproep en waarom denk je een meerwaarde te zijn voor het bestaande bestuursorgaan? CV en brief kan je vóór 15 augustus 2023 mailen naar bestuur@opek.be. We antwoorden je sowieso, en selecteren uiterlijk eind augustus een aantal kandidaten voor een kennismaking.