Mooss

Mooss vzw staat in Vlaanderen synoniem voor “een goesting in kunst” en “ac- tieve” kunst- en erfgoededucatie. Dit is het leren van, over en met de kunsten en erfgoed via actieve werkvormen, producten, installaties en publicaties in de domeinen muziek, theater, dans, audiovisuele en beeldende kunsten. Mooss werkt voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. Zowel de individuele jongeren als het jeugdwerk, erfgoedinstellingen, kunst- en cultuurcentra, bibliotheken, onderwijsin- stellingen… werken samen met Mooss voor bemiddeling bij bestaande kunstpro- ducten en tentoonstellingen, voor artistieke workshops en voor (na)vorming van eigen medewerkers en vrijwilligers op kunst- en/of methodevlak.


http://www.mooss.org