Historiek

In 2000-2001 al bundelden Artforum vzw –¬†fABULEUS en Braakland/ZheBilding (nu Het nieuwstedelijk) hun krachten om in de Leuvense Molens Vanorshoven hun werkplekken onder te brengen. In 2005 traden ook Mooss en WiSPER toe tot het samenwerkingsverband. De vijf kunst- en cultuurorganisaties richtten toen de koepel-vzw TPAKT Infra op.

Dankzij het nieuwe samenwerkingsverband ontstond er geleidelijk aan een interessante dynamiek tussen de verschillende organisaties waarbij de inhoudelijke draagwijdte van elke organisatie een extra dimensie kreeg. De Molens Vanorshoven werd een belangrijke ontmoetingsplek voor wie in Leuven kunst wou beleven en letterlijk en figuurlijk meemaken.

Door de stroomversnelling die de wijkontwikkeling rond de Molens Vanorshoven in 2009 nam, werd een tijdelijke verhuizing van de culturele werkingen noodzakelijk. Bovendien werd TPAKT vzw geconfronteerd met de vraag naar werkruimte voor de gelijkgestemde organisaties Lemmens Drama en De FactorY.

Een ideaal onderdak in de nabijheid was het imposante douanecomplex aan de kop van de Leuvense Vaartkom: het Openbaar Entrepot. De combinatie van het monumentale en emblematische karakter van het gebouw met de veelzijdige werking van zeven professionele culturele spelers maakte het project meteen aantrekkelijk en uitnodigend. De ligging in een beloftevolle wijk droeg daar nog toe bij. Het Openbaar Entrepot werd zo toepasselijk omgedoopt tot het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK).